ค้นหาเที่ยวรถ

จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ครอบคลุมเส้นทางทั่วประเทศ มั่นใจในบริการ มีประกันภัยการเดินทางคุ้มครองทุกที่นั่งสูงสุด 200,000บาท

 ชำระผ่านตู้เอทีเอ็มธนาคาร (ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย, กรุงไทย)


1. ทำการจอง ที่เว็บไซต์  http://thaibus-ticket.com/

2. รับรหัสการจอง

3. นำรหัสการจองและจำนวนเงินไปชำระผ่านตู้เอทีเอ็ม ธนาคารดังต่อไปนี้

 


ธนาคารไทยพาณิชย์

1. เลือก “อื่นๆ/OTHERS” 

2. เลือก “ชำระสินค้า/บริการ”

3. เลือก “ชำระเงิน”

4. เลือก “ชำระเงินเข้าบริษัทอื่นๆ”

5. เลือกจากบัญชี (เดินสะพัด/บัตรของขวัญ, ออมทรัพย์, บัตรเครดิต/SPEEDY CASH, ประจำ) 

6. ใส่หมายเลข COMP CODE “7002

7. ใส่หมายเลขอ้างอิง โดย

     CUSTOMER NO ใส่ รหัสการจอง (Corporate ID)

     REFERENCE NO กด ต้องการ โดยไม่ต้องใส่ข้อมูลใดๆ

8. ใส่ จำนวนเงิน

9. รับใบบันทึกรายการ

*ชำระเงินก่อนเวลา 23.00 น. ของวันที่ทำรายการ


ธนาคารกสิกรไทย

1. เลือก "ชำระเงิน / เติมเงินมือถือ / กองทุนรวม"

2. เลือก “อื่นๆ/ระบุรหัสบริษัท” 

3. เลือกหักจากบัญชี (ออมทรัพย์, กระแสรายวัน)

4. ใส่รหัสบริษัท “70003

5. หมายเลขสมาชิก/บัญชี ให้ท่านใส่ รหัสการจอง

6. ใส่ จำนวนเงิน

7. รับใบบันทึกรายการ

*ชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น. ของวันที่ทำรายการ


ธนาคารกรุงไทย

1. เลือก “บริการอื่นๆ”

2. เลือก “ชำระค่าบริการ”

3. เลือก “ระบุรหัสบริษัท”

4. เลือกประเภทบัญชี (ออมทรัพย์, กระแสรายวัน)

5. ใส่รหัสบริษัท “2009

6. ใส่หมายเลขอ้างอิงที่ต้องการชำระ ให้ท่านใส่ รหัสการจอง

7. ใส่ จำนวนเงิน

8. รับใบบันทึกรายการ

*ชำระเงินก่อนเวลา 23.00 น. ของวันที่ทำรายการ


 


4. ไปขึ้นรถ โดยใช้ใบบันทึกรายการ (สลิปเอทีเอ็ม)


*หมายเหตุ :

     - ต้องชำระเงินภายในเวลา 24.00 น. (ก่อนเที่ยงคืน) ของวันที่ทำการจอง

     - ยกเว้นธนาคารกรุงไทย ต้องชำระเงินภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ทำการจอง

     - และ ธนาคารกสิกรไทย ต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ทำการจอง

     - เสียค่าธรรมเนียมการบริการ 15 บาทต่อรายการ ทุกธนาคาร


   สำหรับธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถชำระผ่าน SCB Easy Net ดูรายละเอียดที่นี่
 ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น


1. ทำการจอง ที่เว็บไซต์
https://www.thaibus-ticket.com

2. รับรหัสการจอง

3. นำรหัสการจองและจำนวนเงินไปชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

4. ไปขึ้นรถ โดยใช้ใบรับฝากชำระ


*หมายเหตุ :

     - ต้องชำระเงินภายในเวลา 24.00 น. (ก่อนเที่ยงคืน) ของวันที่ทำการจอง

     - เสียค่าธรรมเนียมการบริการ ในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 20 บาท/รายการ ในต่างจังหวัด 25 บาท/รายการ


 
 ชำระผ่านบริการ JustPay (ศูนย์บริการลูกค้า บมจ.ทีโอที)


1. ทำการจอง ที่เว็บไซต์ 
https://www.thaibus-ticket.com/

2. รับรหัสการจอง

3. นำรหัสการจองและจำนวนเงินไปชำระที่จุดบริการ จัสท์เพย์

4. ไปขึ้นรถ โดยใช้ใบบันทึกรายการ (สลิป จัสท์เพย์)


*หมายเหตุ :

     - ต้องชำระเงินภายในเวลา 24.00 น. (ก่อนเที่ยงคืน) ของวันที่ทำการจอง

     - เสียค่าธรรมเนียมการบริการ 20 บาทต่อรายการ 


  ชำระผ่านบัตรเครดิต (Visa , Mastercard )


*กรณีบัตรที่ไม่เคยทำรายการผ่านอินเตอร์เน็ต กรุณาติดต่อธนาคารที่ออกบัตรเพื่อเปิดใช้บริการก่อนทำรายการครั้งแรก


1. ทำการจอง ที่เว็บไซต์ 
https://www.thaibus-ticket.com/

2. เลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต VISA MasterCard

3. ระบบแสดงสถานะ ค่าโดยสารและค่าธรรมเนียม ให้คลิก OK

4. กรอกรายละเอียด และกด Submit เพื่อยืนยัน

5. กด Continue เพื่อยืนยันการชำระเงิน

6. ระบบจะแสดงกำหนดการเดินทางและสถานะชำระเงินว่า"ชำระแล้ว"

7. ไปขึ้นรถโดยใช้กำหนดการเดินทาง

ดาวน์โหลดเอกสาร ขั้นตอนการชำระผ่านบัตรเครดิต ผ่านเวปไซท์


 

วิธีการจองตั๋วรถทัวร์ และชำระเงิน

cxng_taw_rth_thawr.html
จองตั๋วรถทัวร์ คลิ๊กเลยcxng_taw_rth_thawr.html